Het nieuwe werken tijdens en na COVID-19

28 mei 2020Gaat de coronacrisis ervoor zorgen dat ons werkleven nooit meer hetzelfde zal zijn? Dat er zaken veranderd zijn dat is een feit. De arbeidsmarkt staat op zijn kop, het nieuwe werken is per direct voor velen realiteit geworden en fitheid en gezondheid zijn het allergrootste goed. Boulder schijnt haar licht op deze nieuwe situatie en geeft je meteen wat tips voor gezond thuiswerken.

War on talent

De afgelopen jaren leefden we in een wereld van een steeds duidelijker wordende strijd op het gebied van talent. The war on talent was on! Recruitment afdelingen groeiden als kool en de uurtarieven van interim professionals schoten omhoog. Bedrijven omarmden creatieve oplossingen zoals het outsourcen van afdelingen naar lagelonenlanden en het contracteren van talent op afstand. Tijdens selectieprocedures behoorde het schaap met de vijf poten tot het verleden. Het werkloosheidspercentage van 2,9% in maart 2020 was het laagste van de afgelopen tien jaar. En toen kwam COVID-19. Een turnaround zo hard en zo snel als de afgelopen maanden hebben wij in ruim 15 jaar tijd als intermediair niet gezien.

COVID-19 zet de arbeidsmarkt op zijn kop

Het Centraal Planbureau spreekt van een recessie die in drie van de vier uitgewerkte scenario’s dieper is dan die van 2008-2009. Het producentenvertrouwen is het laagste sinds de start van dit onderzoek door CBS in 1985. Het ABU rapporteert maand op maand een daling van het totaal aantal uitzenduren in Nederland: vorige maand -14%. Het aantal uitzenduren heeft altijd een voorspellende waarde gehad voor de professional markt: de inzet van gedetacheerden en zzp’ers. De laatste weken is het aantal beschikbare professionals omhooggeschoten. We zien steeds meer financials op Linkedin een oproep plaatsen voor een nieuwe opdracht. Steengoede recruiters zijn beschikbaar voor werk en engineers die de afgelopen vijf jaar niet te vinden waren mailen ons; heb je nog een mooie klus?

Het nieuwe werken is here to stay

En gelukkig is er ook goed nieuws. Al jaren probeert men ‘het nieuwe werken’ er doorheen te krijgen. Meer thuiswerken, flexibele werktijden/plekken op kantoor, minder files. Een moeizame verandering die bij velen weerstand opriep en die ook nooit echt goed van de grond is gekomen. Door de komst van COVID-19 is dit ‘nieuwe werken’ in no-time het nieuwe normaal geworden. Organisaties hebben de afgelopen maanden ontdekt dat de productiviteit van medewerkers die thuiswerken gemiddeld genomen op minimaal hetzelfde niveau ligt als wanneer zij wél fysiek aanwezig zijn op de werkplek. De stijging van het aantal thuiswerkuren is de afgelopen maanden nog verder opgelopen en de voorspelling is dat dit een blijvend effect heeft. Dat Nederland een enorm hoge internet dichtheid heeft en internationaal gezien ook vooroploopt als het gaat om internetsnelheden thuis, werkt natuurlijk mee. Wij verwachten dan ook dat het de komende jaren (een stuk) minder druk op de weg zal zijn.

Facing the crisis

We zijn inmiddels gewend aan een digitale wereld met collega’s en opdrachtgevers op het scherm en minder gesprekken aan het koffiezetapparaat. We werken hard. Willen ons werk goed blijven doen en hebben daarnaast ook vaak te maken met het gezin dat aandacht nodig heeft. Partners en kinderen die thuis zijn en thuisscholing die gegeven moet worden. Dat kan stressvolle situaties opleveren. Hoe ga jij hier goed mee om? Een aantal mooie tips vonden we in deze video van Dr. Russ Harris: Face COVID – How to respond effectively tot the corona virus (5 minuten kijktijd).

De uitdagingen van het thuiswerken

Thuiswerken in deze coronacrisis brengt ook uitdagingen op andere vlakken met zich mee. In eerste instantie op het gebied van interne organisatie & productiviteit. Want waar ben je nou eigenlijk de hele dag mee bezig? Welke activiteiten doen er echt toe? Welke taken zou je of kun je makkelijk op een andere manier organiseren? Zo kwamen wij er zelf achter dat via FaceTime echt goed eerste contact maken mogelijk is met zowel professionals als opdrachtgevers. Ook mijn gesprekspartners ervaren de eerste ontmoeting via FaceTime als positief en vooral als efficiënt en effectief. Maar tegelijkertijd beseffen wij ons ook dat écht persoonlijk contact noodzakelijk is voordat je langdurig voor elkaar kiest. Persoonlijk contact met ons netwerk is dus niet alleen erg leuk, maar ook cruciaal voor het voortbestaan van ons relaties.

Werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor gezond thuiswerken

En hoe staat het met onze gezondheid nu we voornamelijk thuis aan het werk zijn? Met de mededeling van Rutte, lag voor werkgevers de eerste focus op het verschaffen van de meest noodzakelijke digitale middelen aan medewerkers zoals een laptop met webcam. Nu we weten dat deze situatie voorlopig nog wel aanhoudt, zien we werkgevers ‘goed werkgeverschap’ ook op andere manieren invullen. Medewerkers bijvoorbeeld voorzien van een goede bureaustoel. Het geven van adviezen over een gezonde werkhouding en de noodzaak tot regelmatig blijven bewegen. Zie bijvoorbeeld deze video over een goede houding bij computergebruik (2,5 minuut kijktijd).

Uiteraard blijven werknemers daarnaast zelf verantwoordelijk voor hun eigen algehele gezondheid. Want hoe je het wendt of keert, corona discrimineert. Naast het gegeven dat mensen op leeftijd een verhoogd risico hebben op een nare afloop na besmetting, is de wetenschap er ook over uit dat een gezonde leefstijl een enorm positief effect heeft op de kans zonder veel schade Corona te overleven. Een gezond gewicht (goede BMI), een gevarieerd dieet (voldoende vitaminen), niet roken en een goede conditie zorgen voor een sterk verminderd risico op een ernstig verloop van Corona. Zorg dus dat je gezond eet, ook als je thuiswerkt. Arboned geeft je een aantal handige tips hoe je gezond kunt eten als je thuiswerkt.

Gaat de coronacrisis ons werkende leven veranderen?

Volgens professor Jan Rotmans in het AD, helpt de coronacrisis sowieso de wereld te veranderen. Niet meteen, maar deze crisis (en andere crisissen zoals de klimaatcrisis) helpen volgens hem wel zogenaamde systeemfouten in onze maatschappij op te sporen en uiteindelijk op te lossen. Chaos is goed, is zijn boodschap. Want zonder chaos verandert er niets wezenlijks. En dat geldt waarschijnlijk ook voor ons werkende leven. Een betere balans tussen enerzijds het werken op afstand om bijvoorbeeld taken uitvoeren die de nodige concentratie vergen en anderzijds het fysiek treffen van anderen om in echt contact te staan met elkaar, is volgens ons een goede ontwikkeling. Ook voor het klimaat!

 

Volg ons op social media