Accountant Salaris, Opleiding & Werkzaamheden (20 Vragen en Antwoorden)

17 juli 2023Een Accountant is van vitaal belang voor het financiële beheer van een organisatie. De rol en verantwoordelijkheden van een accountant omvatten het nauwkeurig bijhouden, analyseren en interpreteren van financiële gegevens van een bedrijf. Ze zorgen voor het opstellen van financiële overzichten, het uitvoeren van audits en het waarborgen van de naleving van boekhoudkundige regels en voorschriften.

In dit artikel vind je enorm veel informatie over de functie Accountant; waaronder gegevens over het salaris, de opleiding en de werkzaamheden van een Accountant. We hebben maar liefst 20 veelgestelde vragen en antwoorden over het beroep van een accountant verzameld en beantwoord, om je een zo goed mogelijk beeld te geven van de functie.

 

Wat doet een accountant?

Accountants spelen een cruciale rol bij het verstrekken van betrouwbare en tijdige informatie aan het management en externe belanghebbenden, waardoor weloverwogen zakelijke beslissingen kunnen worden genomen. Bovendien kunnen accountants adviseren over financiële strategieën, kostenbesparingen en risicobeheer. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de financiële integriteit, transparantie en verantwoording binnen een bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van hun rol:

 1. Financiële verslaglegging: Accountants zijn verantwoordelijk voor het opstellen van financiële overzichten, zoals de jaarrekening, balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht. Deze overzichten geven een duidelijk beeld van de financiële positie, prestaties en cashflow van een organisatie.
 2. Audits: Accountants voeren audits uit om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van financiële gegevens te verifiëren. Ze controleren of de boekhouding voldoet aan de geldende boekhoudkundige principes en wettelijke voorschriften. Audits kunnen zowel intern (door de eigen accountantsafdeling) als extern (door onafhankelijke accountants) worden uitgevoerd.
 3. Naleving van regelgeving: Accountants zorgen ervoor dat een organisatie voldoet aan de relevante boekhoudkundige en fiscale wet- en regelgeving. Ze blijven op de hoogte van de veranderende regels en voorschriften en zorgen ervoor dat het bedrijf zich hieraan houdt om mogelijke boetes, sancties of juridische problemen te voorkomen.
 4. Adviseren en strategie: Naast het verstrekken van financiële informatie, kunnen accountants ook advies geven aan het managementteam. Ze kunnen helpen bij het ontwikkelen van financiële strategieën, kostenbesparingen identificeren, financiële risico’s beoordelen en de financiële gezondheid van het bedrijf evalueren. Dit stelt het management in staat om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen en de bedrijfsprestaties te verbeteren.
 5. Ethiek en integriteit: Accountants hebben de verantwoordelijkheid om te handelen volgens strenge ethische normen. Ze moeten vertrouwelijkheid, objectiviteit en onpartijdigheid waarborgen bij het omgaan met financiële gegevens en beslissingen. Ze spelen een belangrijke rol in het behoud van de integriteit en geloofwaardigheid van het financiële systeem van een organisatie.

Kortom, accountants hebben een breed scala aan verantwoordelijkheden, waaronder financiële verslaglegging, audits, naleving van regelgeving, adviseren en strategie, en het handhaven van ethische normen. Hun expertise en betrouwbaarheid zijn essentieel voor het financiële beheer en de groei van een organisatie.

 

Wat is de taak van een accountant?

Een accountant is verantwoordelijk voor het analyseren, controleren en rapporteren van financiële gegevens van een individu, bedrijf of organisatie. Ze zorgen ervoor dat de financiële administratie nauwkeurig en in overeenstemming met de wet- en regelgeving wordt bijgehouden. Accountants bieden waardevol inzicht in de financiële positie van een entiteit, stellen financiële rapporten op en adviseren over mogelijke verbeteringen en risicobeheersing.

 

Wat is het salaris van een accountant?

Het salaris van een accountant kan variëren afhankelijk van factoren zoals ervaring, opleidingsniveau, werkomgeving en locatie. Over het algemeen ligt het salaris van een accountant in Nederland tussen de €35.000 en €100.000 per jaar. Het exacte salaris kan ook worden beïnvloed door het type accountant, zoals een assistent-accountant, registeraccountant (RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA).

 

Wat is hoger dan accountant?

Binnen het accountancyvakgebied zijn er verschillende niveaus en functies. Over het algemeen wordt een registeraccountant (RA) beschouwd als een hogere positie dan een reguliere accountant. Een RA heeft aanvullende opleiding, ervaring en certificeringen behaald en heeft vaak meer verantwoordelijkheden in termen van controlewerkzaamheden, advisering en leidinggevende taken.

 

Wat is het verschil tussen een boekhouder en accountant?

Hoewel de termen ‘boekhouder’ en ‘accountant’ soms door elkaar worden gebruikt, zijn er enkele belangrijke verschillen tussen beide functies. Over het algemeen is een boekhouder verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie van een organisatie, het invoeren van transacties, het opstellen van facturen en het verwerken van betalingen. Een accountant daarentegen heeft een bredere verantwoordelijkheid en voert taken uit zoals het controleren van financiële gegevens, het opstellen van financiële rapporten en het bieden van advies aan organisaties.

 

Heb ik als ZZP’er een accountant nodig?

Als ZZP’er ben je niet wettelijk verplicht om een accountant in te schakelen. Echter, het kan wel voordelen hebben om een accountant te raadplegen. Een accountant kan je helpen bij het opstellen van je financiële overzichten, belastingaangiften en het geven van advies over het optimaliseren van je bedrijfsvoering. Bovendien kan een accountant je ondersteunen bij het voldoen aan wettelijke verplichtingen en helpen bij het voorkomen van mogelijke boetes of problemen met de Belastingdienst.

 

Wat moet je doen om accountant te worden?

Om accountant te worden, zijn er verschillende stappen die je moet volgen:

 1. Voltooi een relevante opleiding op het gebied van accountancy, zoals een bachelor- of masteropleiding in Accountancy.
 2. Verwerf praktische ervaring in de accountancy door middel van stages of werkervaring bij een accountantskantoor of organisatie.
 3. Behaal de benodigde professionele certificeringen, zoals de titel Registeraccountant (RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA), afhankelijk van je carrièredoelen.
 4. Voldoe aan de beroepsethische vereisten en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied door middel van permanente educatie.

 

Kan een accountant rijk worden?

Als accountant is het mogelijk om een goed inkomen te verdienen, maar ‘rijk worden’ hangt af van verschillende factoren, waaronder je specialisatie, ervaring, werkomgeving en je vermogen om succesvolle zakelijke relaties op te bouwen. Sommige accountants kunnen een aanzienlijk inkomen verdienen, vooral op hogere managementposities of als ze een eigen accountantskantoor hebben. Het is echter belangrijk op te merken dat het bereiken van financieel succes afhankelijk is van individuele inzet, vaardigheden en kansen.

 

Wat mag een accountant niet doen?

Een accountant heeft een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit en betrouwbaarheid van financiële gegevens. Er zijn echter bepaalde handelingen die accountants niet mogen uitvoeren, zoals:

 • Het manipuleren van financiële gegevens om misleidende informatie te verstrekken.
 • Het verduisteren van gelden of ongepaste financiële transacties uitvoeren.
 • Het verstrekken van valse verklaringen of frauduleuze documenten.
 • Het negeren van de wettelijke voorschriften en ethische normen van het beroep.

 

Kan je accountant worden zonder diploma?

Nee, om als accountant te werken, is een diploma in de accountancy of een gerelateerd vakgebied vereist. Een bachelor- of masterdiploma in Accountancy of een vergelijkbare opleiding is vaak vereist om toegang te krijgen tot de beroepspraktijk en om de benodigde certificeringen te behalen, zoals Registeraccountant (RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA).

 

Waar kijkt een accountant naar?

Een accountant kijkt naar verschillende aspecten van financiële gegevens om de integriteit en nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Dit omvat onder andere:

 • Het controleren van de juistheid en volledigheid van financiële transacties.
 • Het analyseren van de financiële positie en prestaties van een organisatie.
 • Het beoordelen van interne controlemaatregelen om risico’s te identificeren.
 • Het evalueren van de naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot financiële verslaglegging.
 • Het opstellen van financiële rapporten en verklaringen voor interne en externe belanghebbenden.

 

Wie controleert de accountant?

Accountants zijn onderworpen aan regelgeving en toezicht om de kwaliteit en integriteit van hun werk te waarborgen. In Nederland wordt het beroep van accountant gereguleerd door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De NBA stelt ethische normen vast en voert toezicht uit op de naleving van deze normen door accountants. Daarnaast is er extern toezicht vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

 

Wie mag zich accountant noemen?

In Nederland mogen alleen professionals die aan bepaalde kwalificaties en eisen voldoen zichzelf ‘accountant’ noemen. De titel ‘Registeraccountant (RA)’ is wettelijk beschermd en kan alleen worden gebruikt door accountants die zijn ingeschreven in het accountantsregister van de NBA. Daarnaast kunnen professionals die de titel ‘Accountant-Administratieconsulent (AA)’ dragen, ook werkzaam zijn als accountants binnen specifieke domeinen en zijn ze geregistreerd bij de NBA.

 

Heb je een accountant nodig?

Of je een accountant nodig hebt, hangt af van je persoonlijke situatie en behoeften. Als particulier kan het raadplegen van een accountant voordelig zijn voor het opstellen van je belastingaangifte en het optimaliseren van je financiële planning. Voor bedrijven kan een accountant van onschatbare waarde zijn bij het voeren van een nauwkeurige financiële administratie, het opstellen van jaarrekeningen, het adviseren bij belastingaangelegenheden en het bieden van algemeen financieel advies. Het is belangrijk om te evalueren welke taken en verantwoordelijkheden je zelf kunt beheren en waar je expertise en ondersteuning van een accountant nodig hebt.

 

Wat voor eigenschappen heeft een accountant nodig?

Om succesvol te zijn als accountant zijn er verschillende eigenschappen en vaardigheden die van pas komen, zoals:

 • Grondige kennis van boekhoudkundige en financiële principes.
 • Analytisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen.
 • Nauwkeurigheid en oog voor detail.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Integriteit en ethisch gedrag.
 • Goede organisatorische vaardigheden en het vermogen om deadlines te halen.
 • Teamwerk en samenwerkingsvaardigheden.

 

Wat verdient een accountant netto?

Netto-inkomen is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het bruto salaris, belastingtarieven en eventuele aftrekposten. Het netto-inkomen van een accountant kan variëren, maar over het algemeen kunnen accountants in Nederland een aanzienlijk inkomen verdienen. Over het algemeen ligt het salaris van een accountant in Nederland tussen de €35.000 en €100.000 per jaar.

 

Welke vakken zijn belangrijk voor accountant?

Voor degenen die de ambitie hebben om accountant te worden, zijn er verschillende vakken en kennisgebieden die waardevol zijn, zoals:

 • Financiële administratie en verslaglegging.
 • Belastingrecht en fiscale wetgeving.
 • Audit en controle.
 • Bedrijfseconomie en financiële analyse.
 • Wet- en regelgeving met betrekking tot accountancy.
 • IT-vaardigheden en kennis van boekhoudsoftware.

 

Welke accountant verdient het meest?

Het inkomen van accountants kan variëren op basis van verschillende factoren, zoals ervaring, functieniveau, type werkgever en geografische locatie. Over het algemeen kunnen registeraccountants (RA’s) met uitgebreide ervaring en expertise hogere salarissen verdienen, vooral als ze werken bij grote accountantskantoren of in hogere managementposities.

 

Hoeveel verdien je als ZZP’er accountant?

Als ZZP’er kan het inkomen van een accountant variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal klanten, tarieven en kosten. Het is moeilijk om een specifiek bedrag te noemen, aangezien dit sterk kan variëren. Het is raadzaam om marktonderzoek te doen naar de tarieven in jouw regio en sector en om een gedegen financieel plan te maken bij het starten van een eigen accountantspraktijk.

 

Hoeveel verdient een mbo-accountant?

Het salaris van een mbo-accountant kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals ervaring, type werkgever en geografische locatie. Over het algemeen ligt het salaris van een mbo-accountant lager dan dat van een registeraccountant (RA) of Accountant-Administratieconsulent (AA).

Het is raadzaam om de meest recente salarisgegevens te raadplegen of informatie in te winnen bij relevante brancheorganisaties voor een nauwkeuriger beeld van het verwachte salarisniveau.

 

Gerelateerde onderwerpen

Detachering

Finance

 

Wil je meer informatie?

Boulder is een detacheringsbureau met specialisme in Finance en Engineering. We helpen Finance professionals zoals Accountants met het vinden van werk en opdrachten. Financiële opdrachtgevers kunnen juist bij ons terecht voor de werving van finance professionals zoals Accountants. Zo bemiddelen wij financiële professionals en opdrachtgevers voor een goede match.

Ben jij nieuwsgierig geworden de mogelijkheden in Accounting bij Boulder Detachering? Neem dan contact op met Talitha Hunnik door te Bellen of WhatsAppen op tel. nr. +31 6 51 91 05 66 of door te Mailen naar t.hunnik@boulder.nl. Je kan ook direct contact opnemen via het onderstaande formulier!

 

Volg ons op social media